Konfiguration af Android

Tryk på "Indstillinger"

Tryk på "Alle"

Tryk på "Tilføj konto"

Tryk på "Exchange"

Indtast email adresse og kodeord

Tryk på "Næste"

Indtest email adresse i "Brugernavn"

Indtast "system-mail.dk" i server

Tryk på "Næste"

Tryk på "Ok"

Tryk på "Ok"

Tryk på "Næste"

Tryk på "Aktiver"

Tryk på "Næste"